General Assembly

    • flag nordicom

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed

Selskabets bestyrelse lægger vægt på, at aktionærerne får en detaljeret orientering og et fyldestgørende grundlag for de beslutninger, der træffes på generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i Århus eller Københavns kommune inden udgangen af maj måned.

Aktionærerne indkaldes til generalforsamling med mindst 3 ugers og højest 5 ugers varsel ved meddelelse via Erhvervsstyrelsens it-system, Nasdaq Copenhagen A/S og selskabets hjemmeside. Derudover skal alle aktionærer noteret i selskabets ejerbog, som har anmodet herom, indkaldes på skrift via e-mail. Indkaldelsen, som sendes pr. e-mail til aktionærerne ved anmodning, kan henvise aktionæren til selskabets hjemmeside.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter en generalforsamlings- eller bestyrelsesbeslutning, på begæring af en af selskabets revisorer eller skriftlig anmodning til bestyrelsen fra aktionærer, der tilsammen råder over 1/20 af aktiekapitalen.

Park Street Nordicom – Minutes of AGM 2019
 
Park Street Nordicom A/S – Annual General Meeting 2019
 
PSN – Minutes of AGM 2018
 
Nordicom minutes of AGM 2017
 
Generalforsamlingsreferat 6 okt 2016
 
Generalforsamlingsreferat 27 april 2016
 
Generalforsamlingsreferat 29 april 2015
 
Generalforsamlingsreferat 23. april 2014
 
Afstemningsresultat 23. april 2014
 
Generalforsamlingsreferat 25. april 2013
 
Afstemningsresultat 25. april 2013
 
Generalforsamlingsreferat 26. april 2012
 
Generalforsamlingsreferat 28. april 2011
 
Generalforsamlingsreferat 11. januar 2011
 
Generalforsamlingsreferat 22. april 2010
 
Generalforsamlingsreferat 22. marts 2010